..

Zarówno foteliki, jak i inne urządzenia przytrzymujące, muszą posiadać znaki homologacyjne świadczące o spełnieniu warunków technicznych określonych w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ. Ponadto instalacja i stosowanie fotelika lub urządzenia przytrzymującego musi odbywać się zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta takiego urządzenia oraz producenta pojazdu w którym urządzenie jest montowane.
Fotelik lub inne urządzenie przytrzymujące musi być odpowiednio dobrane do masy i wzrostu dziecka. W przypadku gdy fotelik jest zamontowany na przednim siedzeniu pojazdu, tyłem do kierunku jazdy, należy pamiętać, że gdy przewozimy w nim dziecko poduszka powietrzna pasażera nie może być aktywna. Pojazdy wyposażone w poduszkę powietrzną pasażera posiadają wyłącznik tej poduszki odpowiednio oznakowany piktogramem
Dopuszcza się możliwość przewożenia dziecka bez użycia fotelika lub innego urządzenia przytrzymującego wyłącznie w dwóch niżej opisanych przypadkach:
1. Jeżeli ze względu na wzrost i masę dziecka nie jest możliwe zapewnienie mu odpowiedniego fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia przytrzymującego to w takim przypadku zezwala się na przewożenie dziecka przytrzymywanego pasami bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu pojazdu. Warunkiem jest jednak wzrost dziecka – minimum 135 cm. Przepis ten dotyczy przewozu dzieci samochodami osobowymi o liczbie miejsc do 9 wraz z kierowcą, wyposażonymi fabrycznie w pasy bezpieczeństwa, oraz samochodami ciężarowymi wyposażonymi fabrycznie w pasy bezpieczeństwa.
2. W przypadku samochodów osobowych o liczbie miejsc do 9 wraz z kierowcą wyposażonych fabrycznie w pasy bezpieczeństwa, oraz samochodów ciężarowych o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t wyposażonych fabrycznie w pasy bezpieczeństwa zezwala się na przewożenie na tylnym siedzeniu pojazdu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, jeśli dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach lub innych urządzeniach przytrzymujących, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego.

Przepisy dotyczące fotelików samochodowych

W Europie występują dwa standardy dotyczące fotelików samochodowych – ECE R44/04 oraz ECE R129 (i-Size).

Od czasu wprowadzenia regulacji ECE R129 do prawodawstwa europejskiego, foteliki samochodowe mogą spełniać jedno z dwóch z przepisów, wiedząc , że R129 (i-Size) jest najwyższym i najnowszym standardem bezpieczeństwa. Rozporządzenie ECE R44 określa rodzaj fotelika samochodowego w zależności od wagi dziecka. Niemowląt o wadze mniejszej niż 9 kg nie wolno umieszczać w fotelikach skierowanych przodem do kierunku jazdy. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:233:0095:0210:PL:PDF

ECE R129 to nazwa nowej normy UE, podnoszącej poziom bezpieczeństwa dzieci przewożonych w samochodach, na nowy wyższy poziom. R129 to przyszłość w ustawodawstwie określającym standardy bezpieczeństwa fotelików samochodowych. Na dzień dzisiejszy obowiązuje na równi z normą ECE R44/04, aż do odwołania.

R129-foteliki-nowy-r

Published on :Posted on